Hakkında

Enerji sistemleri mühendisliği; her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması, ekonomik olarak kullanılması süreçlerinin planlanması, projelendirilmesi, projelerin uygulanması, enerjiyle ilgili ulusal ve global strateji geliştirilmesi konularıyla ilgilenen bir mühendislik dalıdır.

Konvansiyonel, yeni ve temiz enerji kaynakları konularına ilişkin çalışmalar yapılması, enerjinin elde edilme yöntemleri, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı, sektörel enerji tüketimlerinin belirlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabileceği alanların tespit edilmesi, konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğinin artırılması, enerji kayıplarının azaltılması tekniklerinin belirlenmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte ve miktarda enerji temininin araştırılması, mevcut enerji kaynaklarının üretim yerlerinin çevreye olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve giderilmesi önlemlerinin alınması, enerji sistemleri mühendisliğinin çalışma konularıdır.